Bron: Ook in Leiden (interviews)

Begin jaren tachtig verzorgden prof. dr. I. Schöffer en mw. drs. M. Schwegman van de Leidse universiteit enige doctoraalwerkcolleges waarin de Leidse illegaliteit centraal stond. Deelnemende studenten interviewden ruim 80 mensen over hun ervaringen in Leiden tijdens de bezetting. Aan de hand van deze interviews werd een klein boekje gemaakt… verder lezen ».