Rodenburg, Henk

In 1943 was Henk Rodenburg (1919) werkzaam op het gewestelijk arbeidsbureau in de Doezastraat als chef van de afdeling jeugdbemiddeling. In februari 1944 weigerde hij, in nauw overleg met de… [Lees meer]