Diemel, Christiaan

Christiaan Diemel pasfotoChristiaan Frederik Maria Diemel (1914) was tijdens de meidagen van 1940 in dienst bij de Koninklijke Marine als radiotelegrafist. Na de capitulatie vestigde hij zich in juli 1940 in Leiden in de Buys Ballotstraat. In 1943 of 1944 kwam hij in contact met Bob Oosthoek (1912), een ondergedoken toneelspeler van het Residentietoneel uit Den Haag. Deze leidde een knokploeg, “Algemeen Belang” genaamd, die niet in enig verband werkzaam was. In deze groep zaten mannen uit Gouda, Den Haag en Leiden.  Deze groep pleegde verschillende overvallen. De groep gaf een blad uit in Den Haag met de titel Strijdend Nederland. niet te verwarren met het gelijknamige blad dat later werd uitgegeven in Zoeterwoude-Rijndijk. Er werd papier gestolen bij de Rotogravure. Een overval op het distributiekantoor van Oude Wetering in de nacht van 30 april op 1 mei 1944 liep fataal af. Diemel, Oosthoek en de uit Gouda afkomstige Adriaan de Rijke (1921) werden gearresteerd door een dienstdoende wachtmeester van de Marechaussee. De tweede ploeg, die wat later arriveerde om de overvallers en hun buit op te halen, wist ternauwernood te ontsnappen. Bij deze overval waren ook verschillende personen uit de Leidse illegaliteit betrokken. Diemel en De Rijke werden op 6 juni 1944 gefusilleerd. Oosthoek overleed later op transport naar Duitsland. De weduwe van Diemel kreeg vanaf januari 1945 van de Leidse illegaal Lex Bernard een toelage op haar weduwepensioen van de Marine. Vóór die tijd was zij ondersteund door haar man’s ploeggenoot “Peer” van Vliet. Na de bevrijding werd deze ondersteuning enige tijd voortgezet. Lex Bernard werd na de oorlog verweten de overval te hebben uitgelokt, maar dat lijkt niet juist. Wel heeft hij vlak voor de overval contact gehad met Oosthoek.

Go to Locatie

Locatie

900+ locaties

Go to verhaal

verhaal

950+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

400+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

375+ trefwoorden