Voormalig Militair Hospitaal

In het voormalig Militair Hospitaal was  tijdens de mobilisatie het kantoor van kantonnementscommandant gevestigd. Een kantonnement was een geografisch afgebakende militair-bestuurlijke eenheid. De Leidse kantonnementscommandant was tevens commandant van de in Leiden gelegerde depottroepen. Tot begin april 1940 was dit luitenant-kolonel A.C. Stadtlander, zijn opvolger was luitenant-kolonel H. Sieperda. Het… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Doelenkazerne

Voor de oorlog was hier het 6e regiment veldartillerie gevestigd. Tijdens de bezetting waren er Duitse troepen gelegerd en was er een veterinaire dienst voor de paarden. In de eerste dagen na 8 mei 1945 verbleven de Duitse militairen er als krijgsgevangenen. Na hun aftocht werd de kazerne schoongemaakt en… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Wittepoortkazerne

Tijdens de mobilisatie lag in deze kazerne een batterij van IV Depot Artillerie. De soldaten waren rekruten, die op 10 mei 1940 pas enkele maanden, soms nog niet eens enkele weken in dienst waren. Desondanks werden ze ingezet bij de strijd om vliegveld Valkenburg. Gedurende de oorlog waren er diverse… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .