Voormalig Militair Hospitaal

In het voormalig Militair Hospitaal was  tijdens de mobilisatie het kantoor van kantonnementscommandant gevestigd. Een kantonnement was een geografisch afgebakende militair-bestuurlijke eenheid. De Leidse kantonnementscommandant was tevens commandant van de in Leiden gelegerde depottroepen. Tot begin april 1940 was dit luitenant-kolonel A.C. Stadtlander, zijn opvolger was luitenant-kolonel H. Sieperda.

Het was ook het redactieadres van het blad De Koerier, dat gratis onder de militairen werd verspreid en dat zichzelf het grootste plaatselijke legerperiodiek van Nederland noemde.

In de eerste oorlogsjaren was er het Ortslazarett gevestigd. aan de straatzijde een Duitse communicatiebunker type 616 gebouwd.

Het voormalig hospitaal werd in 1951 gesloopt. De bunker staat er nog.

Go to Locatie

Locatie

1200+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1250+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

900+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden