Militair Gezag

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

De Nederlandse regering in Londen had bepaald, dat er na de feitelijke aftocht of capitulatie van de Duitse troepen het overheidsgezag zou worden uitgeoefend door het Militair Gezag (onder leiding van generaal-majoor mr. H.J. Kruls)  totdat het gewone civiele gezag zou zijn teruggekeerd. In Leiden arriveerde op 8 mei 1945 in het kielzog van de Geallieerde troepen reservemajoor mr. F.P.E.  Bloemarts als Militair Commissaris. Bloemarts was in het dagelijks leven vicepresident geweest van de arrondissementsrechtbank Rotterdam en had de Bevrijding in Noord-Brabant meegemaakt. Met hem kwamen er verschillende andere gemilitariseerde burgers voor met bepaalde taken. Luitenant Van Katwijk bijvoorbeeld was contactman voor de voormalige illegaliteit. In augustus werd het Militair Gezag geconcentreerd in Den Haag; Bloemarts werd Provinciaal Commissaris voor Zuid-Holland en Zeeland in de rang van reserve luitenant-kolonel. Daarmee verdween het Militair Gezag uit Leiden. Het Militair Gezag over Nederland werd opgeheven met ingang van 4 maart 1946. In de zomer van 1945 werden in Leiden in juli wel nieuwe wethouders benoemd en medio november een noodgemeenteraad. Het gemeentebestuur stond onder leiding van locoburgemeester M.G. Verweij.

Van 1942-mei 1945 was in dit pand het Kringhuis van de NSB gevestigd.