Doelenkazerne

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Voor de oorlog was hier het 6e regiment veldartillerie gevestigd. Tijdens de bezetting waren er Duitse troepen gelegerd en was er een veterinaire dienst voor de paarden. In de eerste dagen na 8 mei 1945 verbleven de Duitse militairen er als krijgsgevangenen. Na hun aftocht werd de kazerne schoongemaakt en ingericht als als interneringskamp voor politieke delinquenten. Vanaf 5 juli 1945 was C.A. de Bruijn commandant tot 1 september 1945, toen hij werd opgevolgd door een zekere Chr. van der Beemd uit Dordrecht. Ook was de Politieke Opsporingsdienst (POD) er gevestigd.

Op 29 augustus 1945 zaten er 1631 mannen en 540 vrouwen geïnterneerd.

In mei 1946 werden de laatste politieke delinquenten overgeplaatst naar Duindorp en werd de kazerne de thuisbasis van de er mijn- en munitieopruimingsdienst, die eerder in Breda was gevestigd.

De Marine Mijnopruimingsdienst zat in de voormalige Kweekschool voor de Zeevaart.