Geen vijandige vreemdelingen in de kuststrook (september 1940)

Met ingang van september gold tussen 22.00 ’s avonds en 4.00 uur ’s ochtends in principe een nachtklok voor iedereen met uitzondering van Rijksduitsers en personen als artsen, brandweerlieden en dergelijke. Het verboden gebied was niet beperkt tot de gemeenten die direct aan de kust grensden, maar omvatte ook de… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .