De Zoutkeet Leiden

De Zoutkeet

De Zoutkeet kreeg te maken met een vordering van de gemeente Leiden en met beslaglegging door het Feldwirtschaftskommando 7. Enige schade werd aangemeld bij de Schade Enquête Commissie…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Herstelfonds en Schade Enquête Commissie

Tegemoetkoming voor oorlogsgeweldschade Binnen twee weken na de capitulatie liet de Opperbevelhebber van de land- en zeemacht (generaal Winkelman, die belast was met het burgerlijk gezag) een onderzoek uitvoeren naar de omvang van de schade die de oorlog had veroorzaakt. Het land moest weer worden opgebouwd. In eerste instantie ging… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Beheerschappij: lef en onfatsoen bij de teruggave van Joods vermogen.

Als enig erfgenaam van zijn vermoorde broers en zusters moest Louis Weijl veel werk verzetten om hun eigendommen, die zij bij “bewariërs” hadden ondergebracht, terug te krijgen. Hij kreeg weinig medewerking en stootte op hardnekkig wantrouwen. Pas na lang aandringen kwamen de inboedel en de persoonlijke waardevolle eigendommen boven water. Louis was zelf advocaat en wist wat hij moest doen. Anders had hij de spullen zeker niet gekregen…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .