Avondtekenschool

De Avondtekenschool stond onder auspiciën van de RK Volksbond en maakte gebruik van de gemeentelijke  school in de Paul Krugerstraat. De school bood een vierjarige opleiding voor heel uiteenlopende tekenvakken. De nadruk lag op de ontwikkeling van tekenvaardigheiden toepassing in ambachten en het bedrijfsleven, zoals reclame- en decorschilderen. Maar ook… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 12/04/2018

Schoolgebouw Munnikenstraat – Oosterstraat

De Vereniging voor Christelijk Onderwijs bestuurde twee aparte lagere scholen, die feitelijk één gebouwencomplex met twee vleugels vormden. Er was zowel een ingang aan de Oosterstraat 16 als aan de Munnikenstraat 1. Van 26 november 1940 tot en met 25 april 1941 waren de gebouwen gevorderd door de Wehrmacht. Vanaf… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 16/02/2018

Schoolgebouw Paul Krugerstraat

Het gebouw van de openbare lagere school in de Paul Krugerstraat werd al in 1940 volledig gevorderd door de Wehrmacht. Ook waren er manschappen van de Ordnungspolizei gelegerd. De Orpo, in de volksmond “Grüne Polizei” genoemd naar de kleur van hun uniform, was gewone politie, die ook wel werd ingezet… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 16/02/2018

Schoolgebouw Lusthoflaan 4

In dit gebouw was een lagere school op gereformeerde grondslag gevestigd. Vermoedelijk waren er in de mobilisatietijd Nederlandse militairen in gehuisvest. Na de capitulatie was de Opbouwdienst er tijdelijk in gevestigd. De Wehrmacht bivakkeerde er enkele maanden in de zomer van 1942 en van eind november 1944 tot begin januari… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 02/04/2017

Eerste Leidse Schoolvereniging

Het schoolgebouw van de Eerste Leidse Schoolvereniging voor lager onderwijs werd in oktober 1940 gevorderd door de Wehrmacht. Het werd gebruikt tot aan de Bevrijding. Gedurende de hele oorlog was de school gevestigd in het Academiegebouw van de Leidse universiteit. Begin juni 1945 kon de school weer terugkeren naar het… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 02/04/2017

Joodse school

In augustus 1941 kregen alle Nederlandse onderwijsinstellingen de opdracht hun Joodse leerlingen de toegang te ontzeggen. De school moest de gemeente laten weten om wie het ging. De meeste scholen voldeden aan de opdracht, slechts enkele weigerden of reageerden niet eens. Joodse leerlingen moesten vanaf september naar een speciale Joodse… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 02/02/2017