Nieuw Malthusiaanse Bond

De Nieuw Malthusiaanse Bond, opgericht in 1881, propageerde geboortebeperking om de dreigende overbevolking van de aarde tegen te gaan. De bond steunde consultatiebureaus waar adviezen werden gegeven over geboortebeperking en gezinsplanning. Er waren ook voorbehoedsmiddelen te koop. Het Leidse consultatiebureau werd geëxploiteerd door de Stichting ten Algemeene Nutte tot het… verder lezen ».

Roemah Indonesia

Al jaren waren Indonesiërs is Leiden een vertrouwde verschijning. Dat had uiteraard te maken met de studies Indisch recht en Indologie aan de Rijksuniversiteit. In de Hugo de Grootstraat op nummer 12 waren in de jaren dertig verschillende organisaties van Indonesiërs gevestigd. In 1936 was een nieuwe culturele en sociale… verder lezen ».