Hoexum, Menno

Menno Hoexum (1907) was werkzaam op het Leidse distributiekantoor. In 1944 werd hij een centrale persoon voor de clandestiene verstrekking van distributiebescheiden aan onderduikers. Hij was een steunpilaar voor de Nederlandse Verzetsorganisatie (NVO), een plaatselijke illegale organisatie. Het betrof vooral het teruggeven van distributiestamkaarten aan mannen die waren ondergedoken. Met… verder lezen ».

Van der Werfpark

In het Van der Werfpark staat sinds 1874 een standbeeld voor burgemeester Pieter van der Werff, de beroemde Leidse burgervader ten tijde van het beleg van Leiden in 1574. De Spanjaarden hadden de stad ingesloten en onder de bevolking heersten honger en ziekten, die het moreel ernstig aantastten. Volgens de… verder lezen ».