Verweij, Max

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

M.G. (Max) Verweij (1897) was vanaf 1923 lid van de Leidse gemeenteraard voor de SDAP en vanaf 1935 wethouder van Financiën. Toen in 1941 de gemeenteraden werden opgeheven (‘buiten werking gesteld’) werden de wethouders geacht aan te blijven, maar zonder hun politieke verantwoordelijkheid. Als Evacuatie-commissaris  zorgde hij er voor dat de ambtenaren van het Evacuatiebureau geen evacués onder konden brengen op adressen waar onderduikers zaten.

Verweij bleef in functie tot 1 juni 1944. Na de oorlog keerde hij terug als wethouder en werd loco-burgemeester.
Na zijn plotselinge dood op 17 februari 1946 werd een manuscript gevondenen waarin hij zijn herinneringen aan de oorlog had opgeschreven. Het verscheen in oktober van dat jaar in boekvorm met de titel Leiden in bezettingstijd. Verweij was zeer mild over de NSB-burgemeester De Ruyter van Steveninck.Volgens een in memoriam in het Leids Jaarboekje van 1947, geschreven door S. Mok (die ook het voorwoord schreef van Leiden in bezettingstijd) hadden Verweij en zijn vrouw Janna Hendriks (1898-1983) zonder verdere hulp, een “eigen organisatie” voor hulp aan Joodse onderduikers opgezet. Daarover is echter niets meer bekend.