Blauw, Arnold de

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Arnold de Blauw (1879), sinds 1928 directeur van de dienst Gemeentewerken, werd in 1942 geconfronteerd met de pogingen van de bezetter om gemeentepersoneel aan te wijzen voor de arbeidsinzet. Inderdaad vertrok er personeel van de dienst naar Duitsland, maar vooral (waarschijnlijk hoofdzakelijk) vrijwillig. Lange tijd bleef het aantal tewerkgestelden achter bij de eisen van de bezetter. Maar aan de toenemende druk om méér personeel aan te wijzen gaf De Blauw geen gevolg.

Op 11 april 1943 werd hij gearresteerd en naar het huis van bewaring in Scheveningen (het  “Oranjehotel”) overgebracht. Of dit te maken heeft gehad met zijn weigering is niet geheel duidelijk; hij werd namelijk ook beschuldigd van het luisteren naar de Engelse zender. In totaal zou hij acht maanden gevangen zitten. Met ingang van 23 februari 1944 werd De Blauw door de burgemeester De Ruyter van Steveninck eervol ontslag verleend. formeel was dat wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, maar zijn onwil om aan de arbeidsinzet mee te werken speelde een doorslaggevende rol. Hij werd opgevolgd door een gewilliger ambtenaar, maar dat heeft niet geleid tot de aanwijzing van meer personeel voor tewerkstelling. De pogingen van de bezetter liepen spaak op massieve tegenstand en obstructie.

Na de oorlog werd het ontslag teruggedraaid op grond van het ambtenarenrecht en de wetgeving inzake rechtsherstel. De behandeling door de burgemeester was zeker niet slecht geweest: hij had ook oneervol ontslagen kunnen worden wegens zijn veroordeling en dan was hij zijn pensioenrechten kwijtgeraakt.