Dijk, Frans van

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Frans van Dijk (1919) studeerde tijdens de oorlog economie in Amsterdam. Hij zat aanvankelijk ondergedoken bij de familie Maartense in de kelder onder de juwelierswinkel aan de Hoogstraat. Om veiligheidsredenen verhuisde hij naar het kaaspakhuis van de Fa. Van Dam in de Koppenhinksteeg. Mevrouw Maartense was een zuster van kaashandelaar Van Dam. Op een gegeven moment werd het pakhuis bevoorraad met levensmiddelen voor de ondergrondse Voedselorganisatie Leiden (VOL). Van Dam vroeg hem de administratie op zich te nemen. De VOL steunde gezinnen van illegale werkers en van principiële onderduikers met levensmiddelen en met zaken als lucifers, kaarsen en huisbrandstof.

VONK, afdeling van de Voedselorganisatie Leiden
Frans van Dijk werd geïnterviewd voor het project Ook in Leiden. In dat interview vertelde hij dat hij een bepaald stempel gebruikte met de letters VONK als teken dat de aflevering van goederen of voedsel in orde was. Papieren met dergelijke stempels zijn bewaard gebleven en bevinden zich in de collectie van W. Rozendaal, afkomstig van de Fa. De Jong aan de Nieuwe Rijn. Van Dijk noemt in dat interview enkele namen van personen met wie hij samenwerkte: twee broers Perdeck, twee broers Prins, Kees Boterenbrood, Frans van Zuylen en Chris Goekoop. Voor de VOL had hij contact met Attie de Blanken. Met dat groepje maakte hij voedselpakketten voor de VOL.

Intendance van de Binnenlandse Strijdkrachten
Na Dolle Dinsdag werd Frans via Alex van Leeuwen lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij nam wel deel aan oefeningen van de BS maar niet aan acties.  Vanuit het depot werden verschillende kleinere depots van de BS in de stad en in andere plaatsen bevoorraad. Frans had veel contact met de Intendant van de BS Henk van der Horst.Van Dijk had valse papieren van de de Centrale Controle Dienst (CCD). Uit veiligheidsoverwegingen werden op een bepaald moment alle voorraden overgebracht naar een pand aan de Haven en daarna naar een pand op de hoek van de 1e Binnenvestgracht en de Steenstraat.