Graaf, Johannes Daniël de

Gepubliceerd op

Van veel mensen die in de laatste twee jaren van de oorlog in Duitsland zijn omgekomen is de officiële overlijdensdatum pas na geruime tijd vastgesteld. Dat leidde soms tot rectificaties. Zo werd het overlijden van de pianoreparateur/timmerman Johannes Daniël de Graaf (1922) in 1949 ingeschreven op datum 15 maart 1945 aan de hand van een overlijdensakte uit Hamburg. Daarin stond dat Johannes op die datum in het concentratiekamp Neuengamme was overleden. Kennelijk kwamen er later berichten, dat Johannes bij leven naar het concentratiekamp Bergen-Belsen was overgebracht, want in 1951 werd op grond van een beschikking van de arrondissementsrechtbank Den Haag de overlijdensakte uit 1949 doorgehaald en een nieuwe akte ingeschreven met de gecorrigeerde plaats van overlijden en met een gecorrigeerde datum van overlijden, namelijk 5 mei 1944.