Hazelhoff, Hendricus

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

In 1941 werd mr. H. (Hendricus) Hazelhoff (1895-1965) benoemd was tot directeur van het Leidse arbeidsbureau aan de Doezastraat. Hij was voordien werkzaam geweest op het Departement van Sociale Zaken in Den Haag bij de afdeling Werkverruiming. Hij was van mening, dat de taak van de overheid verder strekte dan de zuivere arbeidsbemiddeling.Het arbeidsbureau moest er ook aan bijdragen dat vrag en aanbod beter op elkaar werden afgestemd.

Wegens zijn weinig meegaande houding ten aanzien van de arbeidsinzet werd hij in november 1942 ontslagen, maar kreeg een nieuwe functie in Den Haag. In de verdere oorlogsjaren bleef hij een aanspreekpunt en adviseur voor verschillende ambtenaren van het Leidse arbeidsbureau, die hem hoog in het vaandel hadden. Hij was goed op de hoogte van tal van illegale activiteiten, onder meer van de Arbeidscentrale, en adviseerde over manieren om de arbeidsinzet te saboteren. In februari 1944 zorgde hij ervoor, dat verschillende ambtenaren, onder wie Henk Rodenburg, konden onderduiken. Na de oorlog werd hij in zijn functie hersteld. In 1961 ging hij met pensioen.

Meer lezen: Alphons Siebelt, ‘Chaotische toestanden. Het Leidse arbeidsbureau tijdens de verscherpte arbeidsinzet’ in het Leids Jaarboekje 2004 (literatuurlijst 2004D) en van dezelfde auteur: ‘Hij zit bij de onderduikersbond’ (literatuurlijst 2015B).