Horst, Abraham van der

Abraham van der Horst (1907-1968) was in de oorlogsjaren eigenaar van een bedrijf voor chemisch reinigen met een vestiging aan de Hogewoerd en in de 3 Octoberstraat. Na Dolle Dinsdag werd hij met enkele andere oud-militairen van het vierde regiment infanterie (4 RI) betrokken bij de Binnenlandse Strijdkrachten.

Intendance van de Binnenlandse Strijdkrachten
Abraham van der Horst (schuilnaam “Dros”) werd hoofd van de intendance voor Leiden. Zijn één jaar jongere broer Henk werd hoofd van de intendance van het district Leiden. Van der Horst kwam regelmatig in het kaaspakhuis aan de Koppenhinksteeg waar de BS een groot depot hadden aangelegd. Verder had hij de verantwoording voor zo’n 60 kleine depots in de stad.

Go to Locatie

Locatie

1400+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1275+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

1000+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden