Roofoverval op een tabakswinkel

Op 27 december 1944 liet de winkelier Kleinhans twee personen binnen in zijn tabakswinkel, die zeiden dat ze huiszoeking moesten verrichten. Eén van hen droeg een politie-uniform. Ze namen sigaren, tabak en een rijwiel mee. In de maanden november en december 1944 waren er opvallend veel roofovervallen…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Roofoverval op een kruidenier

Op 27 december 1944 tegen kwart voor vier ’s middags kwamen er zes jonge mannen in de winkel van de coöperatieve vereniging De Unie. Eén van de mannen was bewapend met een revolver. De zes droegen een band om de arm van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening. Ze namen meer… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Roofoverval Von Sieboldstraat 38

Op 15 december 1944 rond kwart voor acht werd er bij de zuivelwinkel van Pierre Leune (1904) aangebeld. Toen hij opendeed stonden er vier mannen voor de deur, die zeiden dat ze kaas kwamen halen voor de ondergrondse. Onder dreiging van pistolen namen ze 30 kazen, 30 pakjes boter en… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Ramb, Johan

Johan Ramb (1899-1971) werd in 1941 of 1942 leider van afdeling 27 van de Technische Noodhulp. Deze organisatie werd op Duits initiatief en naar Duits model opgericht om bij rampen te worden ingezet. Ondank deze oorsprong werd de TN na de oorlog niet gezien als nationaalsocialistische organisatie. Waarom de manufacturenwinkelier… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Pollmann, Gerard

De winkelier Gerard Pollmann (huishoudelijke apparaten) was al vroeg lid van de NSB. In de oorlogsjaren werd hij lid van de Landwacht. Gerard was een oom van Joop Pollmann en had grote invloed op hem. Joop Pollmann schreef hierover in zijn graphic novel Kraut…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Wirtz, Cornelia

In mei 1940 was Cornelia Wirtz (1912) in dienst bij de Fa. Turksma aan de Haarlemmerstraat. Turksma verkocht wol, handwerkartikelen en herenkleding. Met ingang van 1 juli 1940 werd ze eigenaar van de zaak. In een interview uit 1982 voor het project Ook in Leiden verklaarde ze dat ze de… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Horst, Abraham van der

Abraham van der Horst (1907-1968) was in de oorlogsjaren eigenaar van een bedrijf voor chemisch reinigen met een vestiging aan de Hogewoerd en in de 3 Octoberstraat. Na Dolle Dinsdag werd hij met enkele andere oud-militairen van het vierde regiment infanterie (4 RI) betrokken bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Intendance van… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Erades, L.

L. Erades (1913) had een rijwielhandel aan de Hogewoerd. In het najaar van 1944 werd hij opgenomen in de Binnenlandse Strijdkrachten. Naar eigen zeggen was hij een van de BS’ers, die de spoorbrug over de Nieuwe Vaart hebben proberen op te blazen. L. Erades werd geïnterviewd in het kader van… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .