Horst, Abraham van der

Abraham van der Horst (1907-1968) was in de oorlogsjaren eigenaar van een bedrijf voor chemisch reinigen met een vestiging aan de Hogewoerd en in de 3 Octoberstraat. Na Dolle Dinsdag werd hij met enkele andere oud-militairen van het vierde regiment infanterie (4 RI) betrokken bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Intendance van… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Wolvers, Willem

Willem Wolvers (1885-1950) was medewerker van de Intendance van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij voerde de schuilnaam W. de Wolf. Voor de oorlog was hij administratief adjudant-onderofficier van het 4e regiment infanterie, dat in de Morspoortkazerne was gelegerd…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Wentzel, Johanna

Studente Johanna Wentzel (1922) was medewerkster van de Voedselorganisatie Leiden en later van de Intendance van de Binnenlandse Strijdkrachten. Zij was bekend onder de schuilnaam Toos…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Meyer, Willem

Willem Meyer (1906) in het dagelijks leven Meijer inspecteur van de levensverzekeringsmaatschappij RVS. Hij werd medewerker van de Voedselorganisatie Leiden en later van de Intendance van de Binnenlandse Strijdkrachten. Na de opheffing van de BS was hij nog korte tijd hoofd van het afwikkelingsbureau van de Intendance. Hij voerde de… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Mulder, Wim

Wim Mulder (1905) en zijn vrouw vestigden zich in 1941 aan de Emmalaan. Voor de oorlog was Mulder scheepskapitein geweest en had regelmatig China en Japan aangedaan. In 1944 werd hij medewerker van de Voedselorganisatie Leiden en later stafofficier van de Intendance van de Binnenlandse Strijdkrachten. Onder zijn schuilnaam Van… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Maartense, Tineke

Op de hoek van de Hoogstraat en de Oude Rijn bevond zich de winkel van de goudsmid en juwelier Maartense. Dochter Tineke (1924-1980) was medewerkster van de Voedselorganisatie Leiden (VOL). De VOL probeerde levensmiddelen en schaarse artikelen te bemachtigen voor medewerkers van de illegale organisaties en voor principiële onderduikers en… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Voedselorganisatie Leiden (VOL)

In de eerste helft van  1944 ontstonden er op landelijk niveau samenwerkingsverbanden tussen enkele grote illegale organisaties. De plaatselijke afdelingen in Leiden van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO) en het Nationaal Steunfonds (NSF) werkten daar aan mee. Ze bespraken regelmatig welke onderduikers moesten worden gesteund. Dat ging… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Horst, Henk van der

Kerkelijk ontvanger van de Nederlandse Hervormde Kerk, dat was het beroep van Henk van der Horst (1908). In 1942 begon hij met Wim Gunning en een zekere Aad met het verzorgen van ondergedoken Joden. Het groepje stond eenvoudigweg bekend onder de naam Henk-Wim-Aad. Het bleef tot het einde van de… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .