Ikkersheim, Suzanna

Suzanna (1920) was afkomstig uit Den Haag. Ze had twee broers en een zuster, haar moeder was al in 1929 overleden. Het kan zijn dat er wat problemen waren, want in 1936 werd ze geplaatst in het Rooms-katholieke internaat De Goede Herder te Zoeterwoude-Rijndijk. De Goede Herder was een gezinsvervangend tehuis voor moeilijk opvoedbare meisjes die moesten worden ‘behoed voor de geestelijke en/of lichamelijke ondergang’. Het werd geleid door de Zusters van de Goede Herder. Ze werd op 6 juni 1936 ingeschreven als Maria Suzanna, wat er op duidt dat ze Rooms-katholiek was. Suzanna werd op 9 juli 1943 vermoord in Sobibór.

Het gebouw van De Goede Herder lag achter de Meerburgkerk en is eind jaren zeventig van de 20e eeuw gesloopt.

Go to Locatie

Locatie

1400+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1275+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

1000+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden