Koert, Kees van (zwarte Kees)

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Kees van Koert (1906) was afkomstig uit Vlaardingen en had voor de oorlog in Den Haag gewoond. Hij heeft nooit over zijn oorlogservaringen willen spreken. Zo weigerde hij medewerking aan het project Ook in Leiden. Het is daarom onbekend waarom en onder welke omstandigheden hij in Leiden terecht is gekomen. Hij had namelijk in Utrecht tot een illegale groep de Oranje Vrijbuiters behoord. Die groep zorgde onder meer voor joodse onderduikers. Helaas werden nagenoeg alle leden van de groep en een aantal door hen verzorgde Joodse onderduikers in augustus en september 1943. Kees van Koert bleef uit handen van de Duitse politie. De arrestanten werden berecht, op 28 februari 1944 werd de doodstraf uitgesproken en al de volgende dag 29 februari 1944 werden 18 leden op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Eén lid bleek verraad te hebben gepleegd.

“zwarte Kees”
Waar Van Koert, eenmaal in Leiden aangekomen, precies bij betrokken is geweest, is weinig helder. Hij woonde een tijdje boven de winkel van Nolet-ten Bouhuis en bij het echtpaar Van Vliet-Pardon. Aan contacten in de illegaliteit was er geen gebrek. Hij wordt genoemd als deelnemer aan de overval op het distributiekantoor van Oegstgeest op 9 november 1943.

Binnenlandse Strijdkrachten
Na de totstandkoming van de Leidse Binnenlandse Strijdkrachten werd Van Koert commandant van de 4e sectie van de 1e compagnie.De Leidse BS waren een samenstel van verschillende illegale bewegingen, dat niet zonder problemen functioneerde. Zo werd de overval op de Rotterdamse Bank aan het Rapenburg op 1 februari 1945 uitgevoerd onder leiding van de Leidse LO zonder medeweten van de commandant van de BS, waar de commandant uiteraard niet gelukkig mee was. Daarom deelde de commandant eind februari 1945 uitdrukkelijk schriftelijk mee aan alle leden van het Strijdend Gedeelte, dat alleen hijzelf opdracht kon verstrekken tot actie over te gaan en dat zwarte Kees het alleenrecht had om acties voor de BS uit te voeren. “Stunten” zonder toestemming was uitdrukkelijk verboden.

Na de Bevrijding maakte zwarte Kees deel uit van de zuiveringscommissie voor de BS. Kees van Koert overleed in 1985.

Oranje Vrijbuiters
De Stichting Eregraf & Monument Oranje Vrijbuiters heeft een website gewijd aan de groep. Bij de stichting is zwarte Kees als lid van de Oranje Vrijbuiters bekend, dit in tegenstelling tot een andere figuur uit de Oegstgeester illegaliteit, Hendrik van Beest (bekend als zwarte Frits), die zelf heeft verklaard lid van de Oranje Vrijbuiters te zijn geweest.