Beest, Hendrik van (zwarte Frits)

In het souterrain woonde in 1944 en 1945 Hendrik van Beest (1918), afkomstig uit Utrecht. Dit is ondanks  veel gegevens toch een enigszins onduidelijke figuur gebleven.  Naar eigen zeggen hoorde hij in Utrecht bij een illegale groep de Oranje Vrijbuiters. Nadat deze  groep vrijwel compleet was gearresteerd (en op 29 februari 1944 was gefusilleerd), zou Van Beest in de loop van 1944 naar Oegstgeest/Leiden zijn gekomen. Hij zag kans in Den Haag een volledig nieuwe identiteit te krijgen: Frits van der Klaauw. In Oegstgeest en Leiden werd hij bekend onder de schuilnaam “zwarte Frits”.  In Oegstgeest kreeg hij aansluiting met de plaatselijke illegaliteit rond Theo en Sara Talboo-Lafeber. Nadat het echtpaar Talboo op 19 januari 1945 was gearresteerd werd Van Beest de nieuwe leider van deze groep. In wisselende samenstelling en in samenwerking met diverse mensen uit de illegaliteit werden overvallen gepleegd. Oegstgeest in bange dagen noemt een diefstal bij de conservenfabriek van Tieleman & Dros aan de Middelstegracht op 23 februari 1945, maar die actie stond onder leiding van Kees Piena van de RVV. Vijf dagen later werden er kennelijk enkele boeren in Oud Ade overvallen, waarschijnlijk omdat ze verdacht werden van zwarte handel en prijsopdrijving. Het is echter (zoals in veel vergelijkbare gevallen) nooit duidelijk geworden voor wie de opbrengst van deze overvallen bestemd was. Naar het schijnt trad de ploeg onder de naam De Geuzen toe tot de Landelijke Knokploegen (LKP). Leden van deze groep werden pas na de bevrijding lid van de Binnenlandse Strijdkrachten in Oegstgeest.

Rond de persoon van Hendrik van Beest alias Frits van der Klauw alias zwarte Frits zijn enkele onbeantwoorde vragen. Het is jammer dat er, ondanks de ruime aandacht voor hem en de groep-Talboo in Oegstgeest in bange dagen, zo weinig bekend is over zijn activiteiten en die van de groep waarvan hij eert lid was en later de leider werd. Ook over de periode vóórdat hij in Oegstgeest neerstreek is weinig bekend. De vraag blijft of hij werkelijk lid is geweest van de Oranje Vrijbuiters in Utrecht. Over deze groep bestaat een aparte website van de Stichting Eregraf & Monument Oranje Vrijbuiters. Er is in 2007 ook een monument voor de gefusilleerde leden onthuld. Bij die stichting is niets bekend over Hendrik van Beest. Een andere figuur uit de Oegstgeester illegaliteit, namelijk Kees van Koert, bekend als “zwarte Kees”, heeft daarentegen wel deel uitgemaakt van deze Utrechtse groep.

 

Go to Locatie

Locatie

1000+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1000+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

475+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

375+ trefwoorden