Openbare school voor vervolgonderwijs Oude Vest

Gepubliceerd op

In de oorlogsjaren maakten verschillende scholen tijdelijk gebruik van het lokaal. Van begin 1941 tot juli 1941 in gebruik als uitreikpost van distributiebescheiden.