Openbare school voor vervolgonderwijs Oude Vest

In de oorlogsjaren maakten verschillende scholen tijdelijk gebruik van het lokaal. Van begin 1941 tot juli 1941 in gebruik als uitreikpost van distributiebescheiden.

Go to Locatie

Locatie

1100+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1100+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

700+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden