Distributiekantoor

Vrijwel gelijktijdig met de afkondiging van de mobilisatie, eind augustus 1939, werd het systeem van de distributie ingevoerd. In eerste instantie kreeg iedereen een rijksdistributiekaart, die spoedig door een distributiestamkaart werd vervangen. Er werd een gemeentelijke distributiedienst opgezet, die werd gehuisvest in het pand aan de Stille Rijn 3. Vanaf… verder lezen ».

Massavoeding

Het Bureau Massavoeding had – kort gezegd – vanaf 1 oktober 1944 tot medio juli 1945 de gehele verantwoordelijkheid voor het functioneren van de gaarkeukens. Massavoeding was een onderafdeling van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd (RbVVO) met de Leidse graanhandelaar W. A. Kasteleijn als plaatselijk directeur. Per periode van… verder lezen ».

Baart, Thijs

Thijs Baart (1914) werd in februari 1942 medewerker op het Leidse distributiekantoor. Hij was verantwoordelijk voor de uitreiking van bonkaarten en dergelijke. Baart werkte nauw samen met Lex Bernard om illegaal distributiebescheiden te verstrekken aan onderduikers. Toen Bernard in februari 1944 moest onderduiken namen hij en Menno Hoexum de leiding… verder lezen ».