Massavoeding

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Het Bureau Massavoeding had – kort gezegd – vanaf 1 oktober 1944 tot medio juli 1945 de gehele verantwoordelijkheid voor het functioneren van de gaarkeukens. Massavoeding was een onderafdeling van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd (RbVVO) met de Leidse graanhandelaar W. A. Kasteleijn als plaatselijk directeur. Per periode van twee weken konden de inwoners een voedingskaart kopen waarop veertien bonnetjes waren gedrukt. Massavoeding wekte nauw samen met het Leidse distributiekantoor en de Gemachtigde voor de voedselvoorziening. Massavoeding bepaalde uiteindelijk ook wat er op het menu zou staan.

Vanaf februari 1945 regelde dit kantoor de verdeling van de goederen die uit het buitenland werden aangevoerd, zoals de levensmiddelen uit Zweden, en de verdeling van de eind april en begin mei 1945 door de geallieerde vliegtuigen  afgeworpen levensmiddelen.

In het pand aan de Breestraat was tot de zomer van 1941 het kantoor van de dienst Gemeentewerken gevestigd. In 1941 werd deze dienst overgebracht naar het Stadhuis, dat toen weer nagenoeg volledig in gebruik was genomen. Daarna kwam er de rooms-katholieke Vakschool voor meisjes in, die uit het pand aan het Galgewater was gezet.