Pompe-Wiethoff Aad en Wilhelmina van der

Jeugddiensten - Preekstoel van de PieterskerkBij het begin van de Bezetting was Aat van der Pompe (1907) onderwijzer aan de Christelijke opleidingsschool aan het Noordeinde met een akte Frans LO op zak. In zijn vrije tijd was hij jeugdleider bij de Nederlandse Christelijke Padvindersvereniging en ook actief bij de Leidse Christelijke Kampeervereniging.
In 1941 werd Van der Pompe gevraagd om deel uit te maken van De Jonge Acht, opgericht door prof. P. de Boer. Het was een werkgroep die in 1941 en 1942 jeugddiensten organiseerde over algemene thema’s in de Pieterskerk. De groep was sterk christelijk hervormd georiënteerd.
In de oorlogsjaren was er een tijdje een Joods meisje in huis. Ook werkte Pompe mee aan het illegale blad De Mare.
Na de oorlog maakte Pompe deel uit van het werkcomité Kunst & Ontspanning van Nederlands Volksherstel. In 1947 fuseerde K&O met de Leidse Volksuniversiteit; Pompe werd directeur en bleef dat tot aan zijn pensioen in 1972

Go to Locatie

Locatie

1100+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1100+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

700+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden