De Mare

De Mare; periodiek van het voormalig nieuwsbulletin The Home Service Nadat The Home Service was opgegaan in De Vrije Pers besloot de redactie een nieuw blad uit te geven. Volgens het Ten geleide in het eerste nummer van 19 april 1945 wilde de redactie in een behoefte voorzien, die was… verder lezen ».