De Mare

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

De Mare; periodiek van het voormalig nieuwsbulletin The Home Service

Nadat The Home Service was opgegaan in De Vrije Pers besloot de redactie een nieuw blad uit te geven. Volgens het Ten geleide in het eerste nummer van 19 april 1945 wilde de redactie in een behoefte voorzien, die was ontstaan of gebleven na het verdwijnen van The Home Service, maar wat dat doel nu precies was wordt niet erg duidelijk. Gesprekken over actuele onderwerpen van “een hoger orde”, los van het actuele oorlogsnieuws. In totaal verschenen er vijf gedrukte nummers van het weekblad, het laatste op 7 juni 1945. De oplage bedroeg rond de 2000 exemplaren. Het waren hoofdzakelijk wat algemene beschouwingen.
In het laatste nummer worden als uittredende redacteuren vermeld Arie Landaal en A.J. van der Pompe.