Relief boven de bovendeur van de Harteburgkerk

Hartebrugkerk

De officiële naam van de Hartebrugkerk luidt Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De kerk staat ook bekend als de “coelikerk”, naar het opschrift in het Latijn: ‘Hic Domus Dei est et Porta Coeli’ (dit is het huis van de Heer en de poort des hemels). Het was (en is) een… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 12/11/2020

Koning, Pieter de

Sinds 1926 was Pieter P. de Koning (1907) werkzaam bij de Leidse Spaarbank. In zijn vrije tijd was hij waarschijnlijk betrokken bij het hervormd jeugdwerk in Leiden of bij de christelijke padvinderij, dat is niet geheel duidelijk. In ieder geval raakte hij in 1941 betrokken bij de groep De Jonge… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 21/10/2020

Roessingh-Everts, Geertruida en Hetty

Geertruida S.M. Roessingh-Everts (1883-1969) was sinds 1925 weduwe van de Remonstrantse theoloog Karel Hendrik Roessingh (1886), hoogleraar aan de Leidse universiteit. In de jaren daarna was ze enigszins maatschappelijk actief als lid van de gemeentelijke commissie voor het onderwijs. In 1938 zien we haar als lid van het Leidse Comité… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 18/06/2020
Jeugddiensten - Preekstoel van de Pieterskerk

Jeugddiensten in de Pieterskerk

De Nederlandse Hervormde Kerk heeft zich misschien wat minder openlijk verzet tegen het nationaalsocialisme dan de Gereformeerde Kerken en en roomskatholieke kerk, maar de zorgen waren er niet minder om. Waarschijnlijk vreesde men in kerkelijke kring dat de nationaalsocialisten er in zouden slagen de jeugd los te weken van hun… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 31/01/2020

Boer-Kroes, Pieter en Johanna de

Na zijn studie theologie aan de Leidse universiteit was Pieter Arie Hendrik de Boer (1907) hervormd predikant te Berkenwoude geworden, maar al in 1938 verruilde hij dat ambt voor het professoraat exegese Oude Testament en geschiedenis van de Israëlitische godsdienst en letteren aan diezelfde universiteit. Naast zijn academische werkzaamheden was… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 31/01/2020

Pompe-Wiethoff Aad en Wilhelmina van der

Bij het begin van de Bezetting was Aat van der Pompe (1907) onderwijzer aan de Christelijke opleidingsschool aan het Noordeinde met een akte Frans LO op zak. In zijn vrije tijd was hij jeugdleider bij de Nederlandse Christelijke Padvindersvereniging en ook actief bij de Leidse Christelijke Kampeervereniging. In 1941 werd… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 31/01/2020

Harteveld-van Evert, Pieter en Maria

Aan het begin van de Bezetting werkte Pieter Harteveld (1909) als typograaf bij Sijthoff in de Doezastraat. In 1942 werd hij op staande voet ontslagen omdat hij weigerde mee te werken aan het drukken van lectuur voor de Wehrmacht. Ondanks zijn ontslag kreeg hij zijn loon doorbetaald. Via een wederzijdse… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 31/01/2020

Vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer

In maart 1941 werd het kantoor van de landelijke Vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer door de politie gesloten aangezien de organisatie op last v Bezetter was ontbonden. Deze vereniging was in 1931 opgericht door Margarethe Nieuwenhuis, baronesse Von Uexküll Guldenbant en had tot doel uitwisselingsprogramma’s op te zetten voor jeugdigen in… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 24/09/2018