Roessingh-Everts, Geertruida en Hetty

Geertruida S.M. Roessingh-Everts (1883-1969) was sinds 1925 weduwe van de Remonstrantse theoloog Karel Hendrik Roessingh (1886), hoogleraar aan de Leidse universiteit. In de jaren daarna was ze enigszins maatschappelijk actief als lid van de gemeentelijke commissie voor het onderwijs. In 1938 zien we haar als lid van het Leidse Comité voor Bijzondere Joodse Belangen van de Amsterdamse hoogleraar David Cohen. In 1940 blijkt ze lid te zijn van het comité Vrouwen Vredesgang.

Een van haar vier kinderen Hetty (1905) wordt genoemd als lid van de groep De Jonge Acht, opgericht door prof. Pieter de Boer. Ze was gymnastiek- en danslerares. Haar naam wordt genoemd door de Duitse vluchteling Maxiem Gorzynski die zij op een of andere manier heeft geholpen.

Hetty Roessingh overleed in 1946, 31 jaar oud.

Go to Locatie

Locatie

1375+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1250+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

1000+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden