Jeugddiensten in de Pieterskerk

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Jeugddiensten - Preekstoel van de PieterskerkDe Nederlandse Hervormde Kerk heeft zich misschien wat minder openlijk verzet tegen het nationaalsocialisme dan de Gereformeerde Kerken en en roomskatholieke kerk, maar de zorgen waren er niet minder om. Waarschijnlijk vreesde men in kerkelijke kring dat de nationaalsocialisten er in zouden slagen de jeugd los te weken van hun kerk.
Om wat tegengas te geven riep de Leidse hoogleraar P. de Boer een aantal jeugdleiders uit christelijke kring bi elkaar om speciale kerkdiensten te houden die in het teken moesten staan van algemene vragen en niet per se op het beleven van de godsdienst waren gericht.
Hij noemde die groep De Jonge Acht, waar zo’n 80 jongeren aan meededen. Zij organiseerden eind 1941 en begin 1942 speciale diensten in de Pieterskerk, die veel publiek trokken. Van een paar van die jeugdleiders, veelal afkomstig uit de opgeheven padvinderij, weten we iets meer. Lees verder in het artikel over prof. De Boer.