Koch-Otten, Gradus en Antje

De hervormd predikant Gradus Koch( 1910-1983) en zijn vrouw Antje Otten (1903-1987) ontfermden zich in maart 1943 over de tweejarige dreumes Abel de Jong, de jongste zoon van Sally en Lies de Jong-van Male uit Amsterdam. Abel bleef niet lang en ging na enkele maanden naar echtpaar Harteveld-van Evert in… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 11/11/2020
Jeugddiensten - Preekstoel van de Pieterskerk

Jeugddiensten in de Pieterskerk

De Nederlandse Hervormde Kerk heeft zich misschien wat minder openlijk verzet tegen het nationaalsocialisme dan de Gereformeerde Kerken en en roomskatholieke kerk, maar de zorgen waren er niet minder om. Waarschijnlijk vreesde men in kerkelijke kring dat de nationaalsocialisten er in zouden slagen de jeugd los te weken van hun… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 31/01/2020

Boer-Kroes, Pieter en Johanna de

Na zijn studie theologie aan de Leidse universiteit was Pieter Arie Hendrik de Boer (1907) hervormd predikant te Berkenwoude geworden, maar al in 1938 verruilde hij dat ambt voor het professoraat exegese Oude Testament en geschiedenis van de Israëlitische godsdienst en letteren aan diezelfde universiteit. Naast zijn academische werkzaamheden was… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 31/01/2020

Harteveld-van Evert, Pieter en Maria

Aan het begin van de Bezetting werkte Pieter Harteveld (1909) als typograaf bij Sijthoff in de Doezastraat. In 1942 werd hij op staande voet ontslagen omdat hij weigerde mee te werken aan het drukken van lectuur voor de Wehrmacht. Ondanks zijn ontslag kreeg hij zijn loon doorbetaald. Via een wederzijdse… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 31/01/2020

Kooikapel

De Bethlehemkerk, beter bekend als de Kooikapel, werd in 1934 in gebruik genomen door de Nederlandse Hervormde Kerk. Vanwege de klokkenvordering werd op 16 maart 1943 een monumentale 17e eeuwse klok van de gieterij van Hemony weggehaald en afgevoerd. Die klok was in 1934 afgestaan door de Marekerk. Gelukkig is… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 09/04/2018

Boissevain, ds. W. Th.

De predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk Wilhelm Boissevain (1880-1945) was openlijk lid van de NSB. Hij was al sinds 1918 predikant in Leiden en in de oorlogsjaren verbonden aan de Marekerk. Hij schijnt zich vrij weinig met de dagelijkse predikantenpraktijk bezig te hebben gehouden. Veel gemeenteleden bleven weg, wanneer… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 26/02/2018

Toekomst

Deze uitgave was een jeugdorgaan op christelijke grondslag. De redactie bestond uit de broers Frans en Bert van Lunteren, mej. L. Benckhuijsen (alle drie gereformeerd) en P. Sierat, die men had uitgenodigd opdat het hervormd jeugdwerk vertegenwoordigd zou zijn. Gelet op de verschijningsdatum van het eerste nummer, 18 april 1945,… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/02/2018

Touw, ds. Hendrik Cornelis

Dominee Hendrik Cornelis (Henny) Touw  (1903-1972) is bekend geworden omdat hij op 3 oktober 1941 een geruchtmakende dienst heeft geleid in de Pieterskerk ter gelegenheid van de herdenking van Leidens ontzet. In nauwelijks verhulde woorden bracht hij de overwinning van 3 oktober 1574 op de Spaanse overheerser in verband met… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 30/09/2017