Boissevain, ds. W. Th.

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

De predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk Wilhelm Boissevain (1880-1945) was openlijk lid van de NSB. Hij was al sinds 1918 predikant in Leiden en in de oorlogsjaren verbonden aan de Marekerk. Hij schijnt zich vrij weinig met de dagelijkse predikantenpraktijk bezig te hebben gehouden. Veel gemeenteleden bleven weg, wanneer hij in de dienst voorging. Binnen de kring van Leidse hervormde predikanten had hij zeker serieuze tegenstanders zoals H.C. Touw.

Elias van der Plicht schreef in 2016 een artikel over hem in het Leids Jaarboekje. Zie literatuurlijst 2016A.