Eldering, Petrus

Na zijn emeritaat in 1933 kwam de Remonstrantse predikant Petrus Eldering (1868-1954) in Oegstgeest wonen. Hij was predikant van de Remonstrantse gemeente in Rotterdam geweest. In zijn werkzame leven had Eldering actief deelgenomen aan allerlei theologische en politiek getinte discussies binnen de Remonstrantse Broederschap. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Dijk-van Bijsterveld, Jelle en Elisabeth

Vanaf 1928 was Jelle Dijk (1895-1972) predikant van de gereformeerde kerk in Leiderdorp. Met zijn vrouw Elisabeth (1897-1990) ontfermden zij zich in maart 1943 over Donald de Marcas, zoon van het echtpaar Martijn en Olga de Marcas-Hes uit Leiden. Gedurende de oorlog verbleef Donald afwisselend bij het echtpaar Dijk en… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Koch-Otten, Gradus en Antje

De hervormd predikant Gradus Koch( 1910-1983) en zijn vrouw Antje Otten (1903-1987) ontfermden zich in maart 1943 over de tweejarige dreumes Abel de Jong, de jongste zoon van Sally en Lies de Jong-van Male uit Amsterdam. Abel bleef niet lang en ging na enkele maanden naar echtpaar Harteveld-van Evert in… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Boissevain, ds. W. Th.

De predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk Wilhelm Boissevain (1880-1945) was openlijk lid van de NSB. Hij was al sinds 1918 predikant in Leiden en in de oorlogsjaren verbonden aan de Marekerk. Hij schijnt zich vrij weinig met de dagelijkse predikantenpraktijk bezig te hebben gehouden. Veel gemeenteleden bleven weg, wanneer… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Touw, ds. Hendrik Cornelis

Dominee Hendrik Cornelis (Henny) Touw¬† (1903-1972) is bekend geworden omdat hij op 3 oktober 1941 een geruchtmakende dienst heeft geleid in de Pieterskerk ter gelegenheid van de herdenking van Leidens ontzet. In nauwelijks verhulde woorden bracht hij de overwinning van 3 oktober 1574 op de Spaanse overheerser in verband met… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Weggemans, ds. J.

Ds. J. (Jan) Weggemans (1903-1975) was predikant van de gereformeerde kerk. In 1942 of 1943 kwam hij in contact met zijn collega Frederik Slomp, die bezig was een organisatie op te zetten voor onderduikers. Op zijn beurt zocht Weggemans contact met enkele lidmaten van de kerk in Leiden, onder wie… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Post-Salomons, ds. Henk en Mien

Dominee Henk Post (1900-1982) was in augustus 1939 predikant predikant van de gereformeerde kerk in Rijnsburg geworden. Hij en zijn vrouw Mien Salomons (1904- 1969) raakten bevriend met de huisarts Edzard van der Laan en zijn vrouw Jobien, die ook aan het Rapenburg woonden. Het dorp was sterk Oranjegezind. Vanaf… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .