Weggemans, ds. J.

Ds. J. (Jan) Weggemans (1903-1975) was predikant van de gereformeerde kerk. In 1942 of 1943 kwam hij in contact met zijn collega Frederik Slomp, die bezig was een organisatie op te zetten voor onderduikers. Op zijn beurt zocht Weggemans contact met enkele lidmaten van de kerk in Leiden, onder wie Cor Zandbergen en Hendrik Bol, en zo ontstond de afdeling Leiden van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO). Hij heeft voor zover bekend verder geen actieve rol in deze organisatie gespeeld. Wel was hij van de gang van zaken op de hoogte. Zo schrijft Hanny Michaelis  in haar dagboek op 5 mei 1944 dat hij haar vroeg of zij misschien was ondergedoken. Zij woonde toen bij de familie Merkelijn in huis en deed zich, onder een valse naam, voor als dienstbode. Omdat zij begreep, dat ontkennen geen zin had, beaamde zij dat direct, waarop hij zei “met een veelbetekenend lachje, dat hij er wel meer zo kende”. Zie de literatuurlijst 2017A, p. 764.

Go to Locatie

Locatie

1400+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1275+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

1000+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden