Dijk-van Bijsterveld, Jelle en Elisabeth

Vanaf 1928 was Jelle Dijk (1895-1972) predikant van de gereformeerde kerk in Leiderdorp. Met zijn vrouw Elisabeth (1897-1990) ontfermden zij zich in maart 1943 over Donald de Marcas, zoon van het echtpaar Martijn en Olga de Marcas-Hes uit Leiden. Gedurende de oorlog verbleef Donald afwisselend bij het echtpaar Dijk en… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 11/11/2020

Leidsche Kerkbode voor de Gereformeerde Kerken

De Kerkbode was het blad voor de lidmaten van de gereformeerde kerken van de classis Leiden. Het werd samengesteld door de predikanten van de aangesloten Kerken en bevatte behalve naast de gebruikelijke praktische mededelingen over diensten en predikbeurten ook opiniĆ«rende geestelijke bijdragen. Een artikel van de Rijnsburgse predikant ds. H.E…. verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 07/04/2018

Schilder, Klaas

De gereformeerde predikant Klaas Schilder (1890-1952) speelde een prominente rol bij de scheuring in de gereformeerde kerken in 1944. Schilder, die in de jaren twintig predikant was geweest in Oegstgeest, was hoogleraar aan de Gereformeerde Theologische Hogeschool in Kampen en ontwikkelde zich tot een criticaster van de Gereformeerde Synode. In… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/02/2018

Toekomst

Deze uitgave was een jeugdorgaan op christelijke grondslag. De redactie bestond uit de broers Frans en Bert van Lunteren, mej. L. Benckhuijsen (alle drie gereformeerd) en P. Sierat, die men had uitgenodigd opdat het hervormd jeugdwerk vertegenwoordigd zou zijn. Gelet op de verschijningsdatum van het eerste nummer, 18 april 1945,… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/02/2018

Woelders, Michiel

In 1939 kwam Michiel Woelders in Oegstgeest van uit Amsterdam wonen in de De Kempenaerstraat 68. In 1940 begon hij met een studie Indologie aan de Leidse universiteit. Later woonde hij volgens Oegstgeest in bange dagen in de Toorenveltstraat 14 met zijn moeder en zus. Hij werkte bij een kein… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 13/11/2017

Laan-Boelens, Edzard en Jobien van der

Edzard van der Laan (1910-1983) was in de oorlogsjaren huisarts in Rijnsburg. Hij was gehuwd met Jobien Boelens (1914-1993). Zij behoorden tot de kern van de vroege illegaliteit in die plaats. Via Wim Speelman, die een broer was van een kennis, werden zij medewerker van het illegale blad Vrij Nederland… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 13/11/2017

Johannes en Marinus Post in Rijnsburg

Johannes en Marinus Post, twee bekende personen uit de Nederlandse illegaliteit, hebben vanaf eind 1943 korte tijd in Rijnsburg en Leiden verbleven. Hun namen zijn lichtelijk in de vergetelheid geraakt, maar gedurende lange tijd na de oorlog werd vooral Johannes gezien als een absolute held. Hij was de man geweest… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 13/11/2017

Michaelis, Hanny

In mei 2017 verscheen het tweede deel van het dagboek van Hanny Michaelis. Het is misschien wel het beste en uitvoerigste dagboek over de ervaringen van een Joodse onderduikster dat gepubliceerd is. In deel I, dat in 2016 verscheen, beschrijft Hanny de jaren 1940 en 1941. Deel II begint in… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/10/2017