Schilder, Klaas

De gereformeerde predikant Klaas Schilder (1890-1952) speelde een prominente rol bij de scheuring in de gereformeerde kerken in 1944. Schilder, die in de jaren twintig predikant was geweest in Oegstgeest, was hoogleraar aan de Gereformeerde Theologische Hogeschool in Kampen en ontwikkelde zich tot een criticaster van de Gereformeerde Synode. In… verder lezen ».

Toekomst

Deze uitgave was een jeugdorgaan op christelijke grondslag. De redactie bestond uit de broers Frans en Bert van Lunteren, mej. L. Benckhuijsen (alle drie gereformeerd) en P. Sierat, die men had uitgenodigd opdat het hervormd jeugdwerk vertegenwoordigd zou zijn. Gelet op de verschijningsdatum van het eerste nummer, 18 april 1945,… verder lezen ».