Leidsche Kerkbode voor de Gereformeerde Kerken

Gepubliceerd op

De Kerkbode was het blad voor de lidmaten van de gereformeerde kerken van de classis Leiden. Het werd samengesteld door de predikanten van de aangesloten Kerken en bevatte behalve naast de gebruikelijke praktische mededelingen over diensten en predikbeurten ook opiniërende geestelijke bijdragen. Een artikel van de Rijnsburgse predikant ds. H.E. Broekstra in het nummer van 13 september 1940 leidde tot een verschijningsverbod, opgelegd door de bezettingsautoriteiten. In dat artikel betuigde Broekstra adhesie aan de herverschijning van het dagblad De Standaard, het blad van de Antirevolutionaire partij van hoofdredacteur en oud-premier Hendrik Colijn. De Standaard had wegens een onwelgevallige koers al begin juli getroffen door een verschijningsverbod van vier weken. Broekstra sprak in zijn gewraakte bijdrage aan de Kerkbode ook nog de hoop uit op een spoedige terugkeer van het periodiek De Reformatie van de predikant ds. Klaas Schilder, dat eind augustus voor onbepaalde tijd  was verboden.
Het verbieden van gereformeerde bladen lag in de lijn van de antikerkelijke politiek van de bezetter. De Gereformeerde Kerken hadden al in 1936 het lidmaatschap van de NSB voor gereformeerden verboden verklaard. De Kerkbode zou niet meer verschijnen. In plaats daarvan kwam pas in november 1941 een mededelingenblad, dat geen enkele inhoudelijke bijdrage meer zou bevatten.
De Kerkbode werd uitgegeven door Handelsdrukkerij J. Karstens.