Schneiders, F.I.M.

Frans Schneiders (1901-1970) was als journalist verbonden aan het rooms-katholieke dagblad De Leidsche Courant. Hij was ook secretaris van het Katholieke Journalistenverbond. Het katholicisme was een leidraad in zijn leven. Daarnaast werd zijn leven bepaald door de liefde voor zijn Hongaarse echtgenote en het land Hongarije. Daarover schreef hij een… verder lezen ».