Karstens, Handelsdrukkerij

Bij Handelsdrukkerij en advertentiebureau J. Karstens zouden vele illegale bladen zijn gedrukt, maar daarover bestaat geen verdere informatie. De enige bron is een vermelding in het boek van Lydia Winkel, De ondergrondse pers 1940-1945, bij nummer 476 (Het Nieuwe Rijk).
Desondanks is het zeer wel mogelijk dat Karstens illegale (of zo men wil clandestiene) uitgaven drukte. Karstens was jarenlang drukker geweest van het protestants-christelijke dagblad de Nieuwe Leidsche Courant totdat dit blad in 1941 werd verboden. Verder was Karstens de uitgever van de Leidsche Kerkbode; orgaan voor de Gereformeerde Kerken van de classis Leiden. Dit blad werd al begin november 1940 getroffen door een verschijningsverbod. Karstens was dus goed bekend met de gereformeerde predikanten en heeft mogelijk publicaties uit die hoek gedrukt.

Go to Locatie

Locatie

1200+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1250+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

900+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden