Nieuwe Leidsche Courant

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

De Nieuwe Leidsche Courant was een dagblad van protestants-christelijke signatuur met een sterk anti-revolutionaire inslag. Feitelijk was het een kopblad van De Rotterdammer met enig lokaal nieuws. Het dagblad werd per 16 oktober 1941 verboden wegens gebrek aan medewerking aan de verplichte opname van Duitsgezinde kopij. Na de bevrijding verscheen de krant weer op 7 mei 1945.
De krant werd gedrukt bij de Handelsdrukkerij Karstens.