Toekomst

Gepubliceerd op

Deze uitgave was een jeugdorgaan op christelijke grondslag. De redactie bestond uit de broers Frans en Bert van Lunteren, mej. L. Benckhuijsen (alle drie gereformeerd) en P. Sierat, die men had uitgenodigd opdat het hervormd jeugdwerk vertegenwoordigd zou zijn.

Gelet op de verschijningsdatum van het eerste nummer, 18 april 1945, kan dit gestencilde bad, dat maar enkele malen verschenen is, nauwelijks nog een illegaal blad worden genoemd.

Bron: Lydia Winkel en H. de Vries, De Ondergrondse pers 1940-1945 (derde druk Amsterdam 1989) nr 812. Overgenomen met toestemming van het NIOD te Amsterdam.