Invasie Nieuws

Deze uitgave werd wegens de overstelpende hoeveelheid nieuws daags na de geallieerde landingen in Normandië, uitgegeven door E.K.P.C. van de Voort, die ook de toen nog wekelijkse uitgave Kroniek van de Week stencilde. Toen de Kroniek van eind augustus 1944 af drie maal per week verscheen, staakte hij de uitgave. Later kreeg Van de Voort echter herhaaldelijk moeilijkheden met de redactie van de Kroniek, daar zijn politieke inzichten meer naar links gericht raakten. O.a. bij de ‘Griekse kwestie’ in nov.-dec. 1944 leidde dit tot grote spanningen. Van de Voort zette daarom b.v. De Vrijheid zelfstandig voort. Eind december 1944 kwam hij opnieuw met een eigen uitgave, Vrije Stemmen. De inhoud bestond uit artikelen en citaten uit de illegale pers, de pers uit bevrijd gebied en de wereldpers.

Bron: Lydia Winkel en H. de Vries, De Ondergrondse pers 1940-1945 (derde druk Amsterdam 1989) nr 253. Overgenomen met toestemming van het NIOD te Amsterdam.

Go to Locatie

Locatie

1400+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1275+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

1000+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden