Het Dagelijks Nieuws

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Het Dagelijks Nieuws LeidenOmdat in 1943 de radiotoestellen verplicht moesten worden ingeleverd begon Eduard Eeckelaert met het uittypen van berichten die hij op de radio had gehoord. Hij kende Hijme Stoffels, die procuratiehouder was van de sigarenfabriek Edelachtbaar van Wijtenburg. Die liet de tekst door een werknemer, Leo van der Meijde, veelvuldig overtypen. De getypte bladen waren verschenen onder de aanduiding Bericht nr. 1 (2 enz.).  Het werd voor Van der Meijde een hele dagtaak; pas in mei 1944 ging men over op het gebruik van de stencilmachine van Wijtenburg. Via de transportondernemer Herman Meijer kreeg men de beschikking over papier, inkt en stencils. Hij regelde ook dat men via de boekhandel Demmenie de beschikking over een nieuwe stencilmachine kreeg. Met ingang van 25 juli 1944 kreeg het gestencilde blad de titel Het Dagelijks Nieuws. Meijer bracht Eeckelaert en Van der Meijde in contact met de in Voorschoten wonende journalist van De Nieuwe Rotterdamsche Courant  H.A. Korthals, die wegens zijn ervaring de redactionele leiding kreeg en artikelen ging schrijven. Verder werkte mee H. Lina, eigenaar van De Leidsche Post, een vooroorlogs advertentieweekblad dat niet meer verscheen. De technische kant was in handen van Marinus en Dirk-Jan van Welzen, twee broers die ieder een boekbinderij bezaten. Het blad werd gestencild bij Van der Meijde thuis aan de Kastanjekade en bij Marinus van Welzen aan het Rapenburg. Stoffels, een spin in een wijdvertakt illegaal netwerk, zorgde voor een grote voorraad papier, dat afkomstig was van uitgeverij Sijthoff, maar bij Wijtenburg was opgeslagen.van Hyme Stoffels. Regelmatig werd er papier meegenomen, maar toen een grote partij werd ontvreemd en naar Van Gelder in Velsen werd overgebracht nam de Duitse politie het papier in beslag. Al heel snel na de oorlog werd het aan Sijthoff geretourneerd.

Bevrijdingsnummer Het Dagelijks Nieuws Leiden

Bevrijdingsnummer Het Dagelijks Nieuws Leiden

Het Dagelijks Nieuws verscheen in Leiden van 9 juni 1943 tot 9 mei 1945 dagelijks, aanvankelijk getypt, later gestencild. Het blad bevatte nieuws en artikelen. De maximale oplage bedroeg 10.000 stuks. na de bevrijding. Op Dolle Dinsdag (5 september 1944) verscheen een prematuur gedrukt bevrijdingsnummer met rood – wit – blauwe kop. Na de Bevrijding werd het weekblad De Leidsche Post toegestaan van de titel Het Dagelijks Nieuws gebruik te maken, maar dat duurde niet lang.

Na de bevrijding kregen alle oud-medewerkers een fraaie oorkonde als dank voor de bewezen diensten. Er is er een afgebeeld bij Geert van der Tuuk.

De basisinformatie is ontleend aan Lydia Winkel en H. de Vries, De Ondergrondse pers 1940-1945 (derde druk Amsterdam 1989) nr. 127. (overgenomen met toestemming van het NIOD te Amsterdam), maar is aangevuld met eigen onderzoek.