Zuiderkerk

Op 10 oktober 1939 nam de gereformeerde kerk Leiden dit fonkelnieuwe kerkgebouw in gebruik ter vervanging van het gebouw aan de Hooigracht. In de kerktoren hingen twee klokken, die nog uit het oude, in 1929 afgebrande, stadhuis afkomstig waren. Ze waren in 1677 gegoten door P. Hemony. De klokken werden… verder lezen ».

Harder, ds. R.C.

De gereformeerde predikant R.C. (Roelof) Harder was in mei 1939 van uit Bandoeng naar Leiden gekomen. Tot zijn takenpakket behoorde de prediking onder de “Oosterlingen” en de “Oosterse” studenten. In 1943 (mogelijk eerder) raakte Harder betrokken bij het onderduiken van Joden en bij de activiteiten van de Landelijke Organisatie voor… verder lezen ».