Zuiderkerk

Op 10 oktober 1939 nam de gereformeerde kerk Leiden dit fonkelnieuwe kerkgebouw in gebruik ter vervanging van het gebouw aan de Hooigracht. In de kerktoren hingen enkele klokken, die nog uit het oude, in 1929 afgebrande, stadhuis afkomstig waren. Ze werden in februari of maart 1943 op last van de bezetter verwijderd en afgevoerd, maar gingen niet verloren. In 1946 werden ze teruggeplaatst. De kerk werd in 1986 gesloopt.

In de consistoriekamer (vergaderruimte van de kerkenraad) vonden verschillende gesprekken plaats over de oprichting van de plaatselijke afdeling van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO). Ook kwam het district Leiden en omgeving hier voor het eerst bijeen. Daarna vonden er regelmatig vergaderingen van de Leidse LO plaats.

Op woensdagavond 18 juli 1945 werd in de kerk een buitengewone bijeenkomst gehouden van de LO onder voorzitterschap van “Floor” (Cor) Kromhout, een LO’er van het eerste uur. Sprekers waren pater “Lodewijk” Bleijs C.Ss.R. en de oprichter van de LO, “Frits” Slomp. De avond werd besloten door een toespraakje van de rooms-katholieke kapelaan van de Petrusparochie, H. van Drunen. Bleijs had een belangrijke rol gespeeld in de LO in Limburg en was in 1944 naar Engeland gegaan. Slomp en hij maakten na de bevrijding een rondreis door Nederland totdat Bleijs bij een ongeluk het leven liet. Kapelaan Van Drunen had in de oorlogsjaren veel contact gehad met de Leidse LO.

Go to Locatie

Locatie

1375+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1250+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

1000+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden