Merkelijn-Morks, Piet en Bep

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Piet en Bep Merkelijn-Morks hadden vanaf 3 januari 1944 tot aan het einde van de oorlog de Joodse onderduikster Hanny Michaelis in huis. Onder een valse naam was zij de dienstbode van dit jonge echtpaar. Piet (1917-2008) was een zoon van de gereformeerde emeritus predikant Aart Merkelijn, die in 1938 uit Magelang, Nederlands Indië, naar Leiden was gekomen. Ds. Merkelijn was echter in 1943 overleden. Aan de Lorentzkade woonden in 1944 de weduwe, haar zoon Piet en diens vrouw Bep (1920-1976). Henk, een broer van Piet, was net afgestudeerd als arts. In zijn laatste jaar was hij preses geweest van de gereformeerde studentenvereniging SSR (Societas Studiosorum Reformatorum). Piet zelf was gedeeltelijk gestopt met zijn studie Indisch bestuursambtenaar en was werkzaam bij een overheidsinstelling. In 1944 deed hij nog een tentamen voor zijn studie.
Hanny Michaelis heeft over haar leven in onderduik een dagboek bijgehouden. Daarin wordt haar leven bij de familie Merkelijn uitgebreid beschreven. De Merkelijns hadden goede contacten in de gereformeerde wereld, onder meer met de predikanten Roelof Harder (die eveneens in Indië werkzaam was geweest) en J. Weggemans. Zij maakten deel uit van het netwerk van de Leidse afdeling van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers.