Schilp, Arthur

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Arthur Schilp (1924) groeide op in een protestants-christelijk en Oranjegezind gezin. Zijn vader was Hendrik Schilp, directeur van de Christelijke Kweekschool. Na het behalen van zijn eindexamen ging hij in 1942 medicijnen studeren in Amsterdam. Op een tot nu toe onbekende manier raakte hij betrokken bij het vervalsen van papieren. In 1944 en 1945 blijkt hij in Leiden diverse contacten te hebben, onder wie Cor van Wijken Frits van der Schrieck. Naar alle waarschijnlijkheid had hij ook soortgelijke contacten in Amsterdam. Hij wordt door Van Wijk aangeduid als leider van een falsificatiecentrale, maar de aard en omvang van deze centrale blijft onduidelijk.

De naam van Arthur Schilp prijkt op een proclamatie van Nederlands Volksherstel uitgegeven op 5 mei 1945 als lid van het plaatselijk kerncomit├ę. Na de bevrijding was hij korte tijd secretaris van de Vertrouwensraad der Leidse illegaliteit. Ook werd hij lid van de Leidse noodgemeenteraad, die tot aan de verkiezingen van juli 1946 zou functioneren. Hij maakte deel uit van de groep raadsleden afkomstig uit de voormalige illegaliteit.

Arthur Schilp zette zijn studie na de oorlog voort aan de Leidse universiteit en vertrok in 1951 naar de Verenigde Staten om daar tot neurochirurg te worden opgeleid. Hij overleed in 2006.