Lipse, Jacobus

Jacobus Lipse (1902) stierf op 25 november 1942 in Trier (D). De weduwe plaatste enkele dagen later een overlijdensadvertentie in het Leidsch Dagblad, waarin sprak is van “een noodlottig ongeval”, een verhullende formulering die verplicht werd gebruikt. Bijzonder bij dit overlijden is, dat het stoffelijk overschot van de overledene klaarblijkelijk… verder lezen ».