De Vrije Pers

Lydia Winkel en H. de Vries, De Ondergrondse pers 1940-1945 (derde druk Amsterdam 1989) nr. 1031. Overgenomen met toestemming van het NIOD te Amsterdam. Winkel schrijft het volgende: Evenals in vele andere steden, waren ook in Leiden na de Spoorwegstaking stemmen opgegaanĀ  om tot gecombineerde uitgaven te komen. Voor zover… verder lezen ».